A priori

Tâm trí
Wiki

Tâm trí

Đừng nhầm lẫn với Linh hồn hoặc Tâm hồn. Đối với các định nghĩa khác, xem Tinh thần. Một bản…
Back to top button