Abraham Lincoln

Abraham Lincoln
Wiki

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln Chân dung Lincoln được chụp bởi Alexander Gardner, tháng 11 năm 1863 Tổng thống thứ 16 của Hoa…
Mary Todd Lincoln
Wiki

Mary Todd Lincoln

Mary Todd Lincoln Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ Nhiệm kỳ4 tháng 3 năm 1861 – 15 tháng 4 năm 1865&00000000000000040000004…
USS Abraham Lincoln
Wiki

USS Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln (CVN-72) Abraham Lincoln, với máy bay phía trên, ở Biển Đông, 8 Tháng 5 2006 Lịch sử…
Diễn văn Gettysburg
Wiki

Diễn văn Gettysburg

Bức ảnh duy nhất của Abraham Lincoln tại Gettysburg (ngồi giữa), chụp vào giữa trưa, ba giờ trước khi ông…
Back to top button