Abraham

Abraham
Wiki

Abraham

Đối với các định nghĩa khác, xem Abraham (định hướng). “Abram” và “Avram” đổi hướng đến đây. Để xem các…
Eid al-Adha
Wiki

Eid al-Adha

عيد الأضحىId ul-Adha (‘Īd al-’Aḍḥá)(Ngày lễ sau Hajj) Tên chính thức tiếng Ả Rập: عيد الأضحى‎ ‘Īd al-’Aḍḥá Tên gọi…
Back to top button