Absinthe

Absinthe
Wiki

Absinthe

Absinthe Phân loại Chưng cất Quốc gia xuất xứ Thụy Sĩ Độ cồn trên thể tích 45–74% Minh chứng độ…
Back to top button