Accipitrinae

Diều hâu
Wiki

Diều hâu

Diều hâu Ó ngỗng (Accipiter gentilis) Phân loại khoa học Giới (regnum) Animalia Ngành (phylum) Chordata Lớp (class) Aves Bộ…
Back to top button