Achatina

Ốc sên
Wiki

Ốc sên

Xem thêm: Achatina achatina và Archachatina marginata Achatina fulica Ảnh chụp ở Ubud, Bali Phân loại khoa học Giới (regnum)…
Back to top button