Acid carboxylic

Acid propionic
Wiki

Acid propionic

Acid propionic Cấu trúc phân tử của axit propionic Tổng quan Danh pháp IUPAC Axit propanoic Tên khác Axit êtancacboxylic…
Cetirizine
Wiki

Cetirizine

Cetirizine, được bán dưới tên biệt dược Zyrtec và các biệt dược khác, là thuốc kháng histamine thế hệ thứ…
Pravastatin
Wiki

Pravastatin

Pravastatin, được bán dưới tên thương hiệu Pravachol trong số những loại khác, là một loại thuốc statin, được sử…
Acid oxalic
Wiki

Acid oxalic

Acid oxalic Cấu trúc phân tử của axít oxalic Tổng quan Danh pháp IUPAC Axit oxalic Tên khác Công thức…
Acid benzoic
Wiki

Acid benzoic

Acid benzoic Danh pháp IUPAC Benzoic acid,benzene carboxylic acid Tên khác Carboxybenzene,E210, dracylic acid Nhận dạng Số CAS 65-85-0 PubChem…
Acid formic
Wiki

Acid formic

Acid formic Cấu trúc của axít fomic Tổng quan Danh pháp IUPAC Axít metanoic Tên khác Axít hyđrô cacboxylicAxít formylicAxít…
Acid acetic
Wiki

Acid acetic

Acid acetic Danh pháp IUPAC Axit axetic Tên hệ thống Axit etanoic Tên khác Acetyl hydroxide (AcOH), Hydro axetat (HAc),…
Acid aceburic
Wiki

Acid aceburic

Axit aceburic Dữ liệu lâm sàng Mã ATC none Các định danh Tên IUPAC 4-(Acetyloxy)butanoic acid Số đăng ký CAS…
Acid butyric
Wiki

Acid butyric

Acid butyric Danh pháp IUPAC Axít butanoic Nhận dạng Số CAS 107-92-6 PubChem 264 MeSH Butyric+acid Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES…
Acid lactic
Wiki

Acid lactic

Axit lactic Danh pháp IUPAC Axit 2-hydroxypropanoic Nhận dạng Số CAS 50-21-5 Mã ATC G01AD01,QP53AG02 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES đầy…
Back to top button