Acid hữu cơ

Acid nucleic
Wiki

Acid nucleic

So sánh hai axít nucleic chủ yếu: RNA (bên trái) và DNA (bên phải), hiển thị tách biệt xoáy ốc…
Acid picric
Wiki

Acid picric

Acid picric Tên khác Picric acidCarbasetic acidPhenol trinitratePicronitric acidTrinitrophenol2,4,6-Trinitro-1-phenol2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzeneTNPMelinite Nhận dạng Số CAS 88-89-1 PubChem 6954 Ngân hàng dược phẩm…
Acid sucinic
Wiki

Acid sucinic

Axit succinic Danh pháp IUPAC Axit butanedioic Tên khác Axit etan-1,2-dicarboxylic Nhận dạng Số CAS 110-15-6 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES…
Vitamin C
Wiki

Vitamin C

Vitamin C Dữ liệu lâm sàng Đồng nghĩa L-ascorbat Danh mục cho thai kỳ A Dược đồ sử dụng Miệng…
Acid caproic
Wiki

Acid caproic

Acid caproic Cấu trúc phân tử Mạch không gian Danh pháp IUPAC Hexanoic acid Tên khác Caproic acid; n-Caproic acid;…
Natri thiopental
Wiki

Natri thiopental

Natri thiopental Dữ liệu lâm sàng AHFS/Drugs.com Chuyên khảo Danh mục cho thai kỳ AU: D Dược đồ sử dụng…
Acid humic
Wiki

Acid humic

Axit humic là một thành phần chính của các chất humic, đó là những hợp chất hữu cơ quan trọng…
Back to top button