Acid sulfonic

Taurin
Wiki

Taurin

Taurin Danh pháp IUPAC 2-aminoethanesulfonic acid Tên khác tauric acid Nhận dạng Số CAS 107-35-7 PubChem 1123 Ngân hàng dược…
Back to top button