Acid

Acid periodic
Wiki

Acid periodic

Axit peiodic (tiếng Anh: periodic acid) là axit oxo cao nhất của iod, trong đó iod tồn tại trong trạng…
Acid boric
Wiki

Acid boric

Acid boric Tinh thể axit boric Danh pháp IUPAC Axit boricTrihydroxidoboron Tên khác Orthoboric acidBoracic acidSassoliteOptiborBorofax Nhận dạng Số CAS…
Acid tannic
Wiki

Acid tannic

Acid tannic Danh pháp IUPAC 1,2,3,4,6-penta-O-{3,4-dihydroxy-5-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]benzoyl}-D-glucopyranose Tên khác Acidum tannicumGallotannic acidDigallic acidGallotanninTannimumQuercitanninOak bark tanninQuercotannic acidQuerci-tannic acidQuerco-tannic acid Nhận dạng Số…
Back to top button