Adaptations of works by E. T. A. Hoffmann

Coppélia
Wiki

Coppélia

Coppélia là vở ba lê hài kịch, ban đầu được dàn dựng bởi Arthur Saint- Léon, nhạc của Léo Delibes,…
Back to top button