Adobe Flash

Adobe Flash Player
Wiki

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player Thiết kế bởi FutureWave và Macromedia Phát triển bởi Adobe Systems Phát hành lần đầu 1996; 25 năm…
Adobe Flash
Wiki

Adobe Flash

Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đó FutureSplash), hay còn gọi một cách đơn giản là Flash,…
Back to top button