Aepyceros

Linh dương Impala
Wiki

Linh dương Impala

Impala Con đực trẻ ở Serengeti, Tanzania Con cái ở vườn quốc gia Mikumi, Tanzania Tình trạng bảo tồn Ít…
Back to top button