Ai Cập cổ

Giả kim thuật
Wiki

Giả kim thuật

Đừng nhầm lẫn với ngành luyện kim, còn gọi là “dã kim”. “Nhà giả kim Renel”, bởi Sir William Douglas,…
Back to top button