Ai Cập học

Phiến đá Rosetta
Wiki

Phiến đá Rosetta

Phiến đá Rosetta Chất liệu Granodiorite Kích thước 114,4 x 72,3 x 27,93 cm Hệ chữ viết Chữ Hy Lạp,…
Back to top button