Ai Cập thuộc Hy Lạp

Vương quốc Ptolemy
Wiki

Vương quốc Ptolemy

Ptolemaïkḕ Basileía Tên bản ngữ Ai Cập thuộc Hy Lạp 305 TCN–30 TCN Ai Cập thuộc Hy Lạp vào năm…
Back to top button