Aikido

Ueshiba Morihei
Wiki

Ueshiba Morihei

Đây là một tên người Nhật; trong tiếng Nhật họ và tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ…
Back to top button