AIM

AIM
Wiki

AIM

AOL Instant Messenger (viết tắt AIM, phát âm như “êm” trong tiếng Anh) là một chương trình nhắn tin nhanh…
Back to top button