Air New Zealand

Air New Zealand
Wiki

Air New Zealand

Air New Zealand IATANZ ICAOANZ Tên hiệuNEW ZEALAND Lịch sử hoạt động Thành lập 1940 (với tên gọi Tasman Empire…
Back to top button