Akhenaton

Ankhesenamun
Wiki

Ankhesenamun

Ankhesenpaaten / Ankhesenpaamun Ankhesenpaamun nhận hoa từ Tutankhamun Thông tin chung Hôn phối TutankhamunAy ? Hậu duệ 2 công chúa chết…
Nefertiti
Wiki

Nefertiti

Nefertiti Vương hậu Ai Cập cổ đại Tượng bán thân Nefertiti trong bộ sưu tập Ai Cập học của Bảo…
Back to top button