Akita

Akita
Wiki

Akita

Tỉnh Akita 秋田県 —  Tỉnh  — Chuyển tự Nhật văn  • Kanji 秋田県  • Rōmaji Akita-ken Một con đường trồng hoa cải dầu và anh đào…
Back to top button