Albert Einstein

Thuyết tương đối
Wiki

Thuyết tương đối

Phương trình nổi tiếng của Einstein dựng tại Berlin năm 2006. Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không…
Giải Khoa học thế giới Albert Einstein
Wiki

Giải Khoa học thế giới Albert Einstein

Giải Khoa học thế giới Albert Einstein (tiếng Anh: Albert Einstein World Award of Science) là một giải của Hội…
Einsteini
Wiki

Einsteini

Einsteini,  99Es Tính chất chung Tên, ký hiệu Einsteini, Es Phiên âm /aɪnˈstaɪniəm/eyen-STY-nee-əm Hình dạng Ánh bạc, phát sáng trong bóng…
Thuyết tương đối hẹp
Wiki

Thuyết tương đối hẹp

Trong vật lý học, thuyết tương đối hẹp (SR, hay còn gọi là thuyết tương đối đặc biệt hoặc STR)…
Hằng số vũ trụ
Wiki

Hằng số vũ trụ

Hằng số vũ trụ Hằng số vũ trụ ban đầu do Albert Einstein đưa ra vào năm 1917 khi ông…
Chuyển động Brown
Wiki

Chuyển động Brown

Mặc dù chuyển động trộn lẫn của các hạt bụi được gây ra chủ yếu bởi dòng không khí, sự…
Lỗ sâu
Wiki

Lỗ sâu

Trong vật lý, một lỗ sâu (tiếng Anh: wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả…
Sự tương đương khối lượng–năng lượng
Wiki

Sự tương đương khối lượng–năng lượng

Tác phẩm điêu khắc cao 3 mét về công thức nổi tiếng của Einstein E = mc2 tìm ra năm…
Thuyết tương đối rộng
Wiki

Thuyết tương đối rộng

Về bài viết giới thiệu chủ đề dễ tiếp cận hơn, ít mang nặng tính kĩ thuật, xem Giới thiệu…
Thống kê Bose–Einstein
Wiki

Thống kê Bose–Einstein

Thống kê Bose–Einstein là lý thuyết thống kê miêu tả hệ lượng tử trong đó không giới hạn số các…
Back to top button