Album của Aikawa Nanase

Foxtrot
Wiki

Foxtrot

FOXTROT là album thứ tư của Aikawa Nanase(phát hành ngày 16-2-2000), đạt vị trí #3 trong 6 tuần & bán…
ParaDOX
Wiki

ParaDOX

ParaDOX Album phòng thu của Aikawa Nanase Phát hành 2 tháng 7 năm 1997 Thể loại Rock/Alternative Hãng đĩa Motorod Records Thứ tự…
Back to top button