Album của Ariana Grande

Sweetener
Wiki

Sweetener

Sweetener Album phòng thu của Ariana Grande Phát hành 17 tháng 8, 2018 (2018-08-17) Thu âm Tháng 7 năm 2016 – tháng 5…
Dangerous Woman
Wiki

Dangerous Woman

Dangerous Woman Album phòng thu của Ariana Grande Phát hành 20 tháng 5, 2016 (2016-05-20) Thu âm 2014–16 Thời lượng 39:31 Hãng đĩa Republic Sản xuất…
Thank U, Next
Wiki

Thank U, Next

Thank U, Next Album phòng thu của Ariana Grande Thu âm Tháng 10 – 11, 2018 Hãng đĩa Republic Sản xuất Tommy Brown…
Back to top button