Album của Atlantic Records

Ghost Stories
Wiki

Ghost Stories

Ghost Stories Album phòng thu của Coldplay Phát hành 16 tháng 5, 2014 (2014-05-16) Thu âm Tháng 11 năm 2012 – Tháng 3…
Voicenotes
Wiki

Voicenotes

Voicenotes Album phòng thu của Charlie Puth Phát hành 11 tháng 5, 2018 (2018-05-11) Phòng thu A Studio (Los Angeles, CA) Charlie Puth’s…
Invasion of Privacy
Wiki

Invasion of Privacy

Invasion of Privacy Album phòng thu của Cardi B Phát hành 5 tháng 4, 2018 (2018-04-05) Thu âm 2017–2018 Phòng thu The Cutting Room(thành…
Back to top button