Album của BTS

BTS World: Original Soundtrack
Wiki

BTS World: Original Soundtrack

BTS World: Original Soundtrack Album nhạc phim của nhiều nghệ sĩ Phát hành 28 tháng 6, 2019 (2019-06-28) Thời lượng 40:04 Ngôn ngữ Tiếng…
Map of the Soul: Persona
Wiki

Map of the Soul: Persona

Map of the Soul: Persona EP của BTS Phát hành 12 tháng 4, 2019 (2019-04-12) Phòng thu Big Hit (Seoul)The Village (Los Angeles)…
Wake Up (album của BTS)
Wiki

Wake Up (album của BTS)

Wake Up Album phòng thu của BTS Phát hành 24 tháng 11, 2014 (2014-11-24) Thể loại Dance-pop hip hop R&B Thời lượng 49:44 Ngôn ngữ…
Map of the Soul: 7
Wiki

Map of the Soul: 7

Map of the Soul: 7 Album phòng thu của BTS Phát hành 21 tháng 2, 2020 (2020-02-21) Thể loại Pop R&B hip hop…
Dark & Wild
Wiki

Dark & Wild

Dark & Wild Album phòng thu của BTS Phát hành 19 tháng 8, 2014 Thu âm 2014 Thể loại Hip hop R&B dance-pop…
Love Yourself: Tear
Wiki

Love Yourself: Tear

Love Yourself: Tear Album phòng thu của BTS Phát hành 18 tháng 5, 2018 (2018-05-18) Thể loại Hip hop alt-R&B EDM pop jazz…
BTS, the Best
Wiki

BTS, the Best

BTS, the Best Album tổng hợp của BTS Phát hành 16 tháng 6, 2021 (2021-06-16) Thu âm 2017–2021 Thể loại J-pop Ngôn ngữ Tiếng Nhật…
Face Yourself
Wiki

Face Yourself

Face Yourself Album phòng thu của BTS Phát hành 4 tháng 4, 2018 (2018-04-04) Thể loại J-pop hip hop Thời lượng 44:19 Ngôn ngữ Tiếng…
Wings (album của BTS)
Wiki

Wings (album của BTS)

Wings Album phòng thu của BTS Phát hành 10 tháng 10 năm 2016 Thu âm 2016 Thể loại Hip hop EDM R&B dance-pop…
Back to top button