Album của Capitol Records

Kid A
Wiki

Kid A

Kid A Album phòng thu của Radiohead Phát hành 2 tháng 10 năm 2000 Thu âm Tháng 1 năm 1999 – tháng…
The Wall
Wiki

The Wall

Đối với ban nhạc Việt Nam, xem Bức Tường (ban nhạc). Đối với định nghĩa khác, xem Wall (định hướng).…
Pet Sounds
Wiki

Pet Sounds

Pet Sounds Album phòng thu của The Beach Boys Phát hành 16 tháng 5 năm 1966 Thu âm 12 tháng 7 năm…
Revolver
Wiki

Revolver

Đối với các định nghĩa khác, xem Revolver (định hướng). Revolver Album phòng thu của The Beatles Phát hành 5 tháng…
Teenage Dream
Wiki

Teenage Dream

Đối với album tái bản, xem Teenage Dream: The Complete Confection. Đối với bài hát cùng tên, xem Teenage Dream…
Abbey Road
Wiki

Abbey Road

Abbey Road Album phòng thu của The Beatles Phát hành 26 tháng 9 năm 1969 Thu âm 22 tháng 2 – 20…
One of the Boys
Wiki

One of the Boys

One of the Boys Album phòng thu của Katy Perry Phát hành 17 tháng 6, 2008 (2008-06-17) Thu âm Tháng 9, 2007– Tháng…
Rubber Soul
Wiki

Rubber Soul

Rubber Soul Album phòng thu của The Beatles Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu âm 17 tháng 6 & 12…
Back to top button