Album của Eminem

Revival (album của Eminem)
Wiki

Revival (album của Eminem)

Revival Skylar Grey (trái) và Rick Rubin (phải) là các nhà sản xuất của album. Ed Sheeran, người góp giọng…
Kamikaze (album của Eminem)
Wiki

Kamikaze (album của Eminem)

Kamikaze Eminem đang đeo thẻ bài quân nhân thể thao và mũ tuần tra vào năm 2014; hình ảnh quân…
Back to top button