Album của EXO

Exodus (album của EXO)
Wiki

Exodus (album của EXO)

Exodus Album phòng thu của EXO Phát hành 30 tháng 3 năm 2015(xem lịch sử phát hành) Thu âm 2014-15; S.M. Studios,…
Obsession (album của EXO)
Wiki

Obsession (album của EXO)

Bài này viết về album phòng thu của EXO. Đối với bài hát cùng tên của cùng nghệ sĩ, xem…
Back to top button