Album của GFriend

Time for the Moon Night
Wiki

Time for the Moon Night

Time for the Moon Night EP của GFriend Phát hành 30 tháng 4, 2018 (2018-04-30) Thể loại K-pop ballad dream pop Hãng đĩa Source…
回:Walpurgis Night
Wiki

回:Walpurgis Night

回:Walpurgis Night Album phòng thu của GFriend Phát hành 9 tháng 11, 2020 (2020-11-09) Thể loại Dance disco electropop city pop R&B Thời lượng…
Flower Bud
Wiki

Flower Bud

Flower Bud EP của GFriend Phát hành 23 tháng 7, 2015 (2015-07-23) Thể loại K-pop bubblegum pop Thời lượng 19:36 Hãng đĩa Source Music KT…
Snowflake (EP)
Wiki

Snowflake (EP)

Snowflake EP của GFriend Phát hành 25 tháng 1, 2016 (2016-01-25) Thể loại K-pop dance pop pop rock ballad Thời lượng 21:42 Hãng đĩa Source…
LOL (album của GFriend)
Wiki

LOL (album của GFriend)

LOL Album phòng thu của GFriend Phát hành 11 tháng 7, 2016 (2016-07-11) Phòng thu Vibe Studio Thể loại K-pop Thời lượng 39:16 Hãng đĩa Source…
Back to top button