Album của Katy Perry

Katy Hudson (album)
Wiki

Katy Hudson (album)

Katy Hudson “Trust in Me” (2001) “Trust in Me” là bài hát mang các ảnh hưởng từ dòng nhạc đương…
Teenage Dream
Wiki

Teenage Dream

Đối với album tái bản, xem Teenage Dream: The Complete Confection. Đối với bài hát cùng tên, xem Teenage Dream…
One of the Boys
Wiki

One of the Boys

One of the Boys Album phòng thu của Katy Perry Phát hành 17 tháng 6, 2008 (2008-06-17) Thu âm Tháng 9, 2007– Tháng…
Back to top button