Album của Lana Del Rey

Honeymoon (album của Lana Del Rey)
Wiki

Honeymoon (album của Lana Del Rey)

Honeymoon Album phòng thu của Lana Del Rey Phát hành 18 tháng 9, 2015 (2015-09-18) Thể loại Baroque pop dream pop trip hop…
Lana Del Rey (EP)
Wiki

Lana Del Rey (EP)

Lana Del Rey EP của Lana Del Rey Phát hành 10 tháng 1 năm 2012 Thu âm 2011 Thể loại Indie pop Hãng đĩa…
Back to top button