Album của Parlophone

Ghost Stories
Wiki

Ghost Stories

Ghost Stories Album phòng thu của Coldplay Phát hành 16 tháng 5, 2014 (2014-05-16) Thu âm Tháng 11 năm 2012 – Tháng 3…
Kid A
Wiki

Kid A

Kid A Album phòng thu của Radiohead Phát hành 2 tháng 10 năm 2000 Thu âm Tháng 1 năm 1999 – tháng…
A Night at the Opera
Wiki

A Night at the Opera

A Night at the Opera Album phòng thu của Queen Phát hành 21 tháng 11 năm 1975 Thu âm Tháng 8 –…
Revolver
Wiki

Revolver

Đối với các định nghĩa khác, xem Revolver (định hướng). Revolver Album phòng thu của The Beatles Phát hành 5 tháng…
Rubber Soul
Wiki

Rubber Soul

Rubber Soul Album phòng thu của The Beatles Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu âm 17 tháng 6 & 12…
Back to top button