Album của Radiohead

Kid A
Wiki

Kid A

Kid A Album phòng thu của Radiohead Phát hành 2 tháng 10 năm 2000 Thu âm Tháng 1 năm 1999 – tháng…
Back to top button