Album của Red Velvet

The Velvet
Wiki

The Velvet

The Velvet EP của Red Velvet Phát hành 17 tháng 3 năm 2015 Thu âm 2015-16 Thể loại K-pop, R&B, Ballad, Pop Thời lượng…
Ice Cream Cake
Wiki

Ice Cream Cake

Ice Cream Cake EP của Red Velvet Phát hành 17 tháng 3, 2015 (2015-03-17)(xem lịch sử phát hành) Thu âm 2015 Thể loại Dance…
The Red
Wiki

The Red

The Red Album phòng thu của Red Velvet Phát hành 9 tháng 9 năm 2015 (xem lịch sử phát hành) Thu âm…
Perfect Velvet
Wiki

Perfect Velvet

Perfect Velvet Album phòng thu của Red Velvet Phát hành 17 tháng 11, 2017 Thu âm 2017 Ngôn ngữ Tiếng Hàn Hãng đĩa S.M.…
Back to top button