Album của SM Entertainment

Red Light (album)
Wiki

Red Light (album)

Red Light Album phòng thu của f(x) Phát hành 7 tháng 7 năm 2014 (xem lịch sử phát hành) Thu âm 2014…
Play (album của Super Junior)
Wiki

Play (album của Super Junior)

Play Album phòng thu của Super Junior Phát hành 6 tháng 11, 2017 (2017-11-06) Thu âm 2017 Phòng thu SM Studios, Seoul, South Korea…
The Red
Wiki

The Red

The Red Album phòng thu của Red Velvet Phát hành 9 tháng 9 năm 2015 (xem lịch sử phát hành) Thu âm…
Perfect Velvet
Wiki

Perfect Velvet

Perfect Velvet Album phòng thu của Red Velvet Phát hành 17 tháng 11, 2017 Thu âm 2017 Ngôn ngữ Tiếng Hàn Hãng đĩa S.M.…
Exodus (album của EXO)
Wiki

Exodus (album của EXO)

Exodus Album phòng thu của EXO Phát hành 30 tháng 3 năm 2015(xem lịch sử phát hành) Thu âm 2014-15; S.M. Studios,…
Obsession (album của EXO)
Wiki

Obsession (album của EXO)

Bài này viết về album phòng thu của EXO. Đối với bài hát cùng tên của cùng nghệ sĩ, xem…
Back to top button