Album của The Beach Boys

Pet Sounds
Wiki

Pet Sounds

Pet Sounds Album phòng thu của The Beach Boys Phát hành 16 tháng 5 năm 1966 Thu âm 12 tháng 7 năm…
Back to top button