Album của Universal Music Group

Alive (album của Big Bang)
Wiki

Alive (album của Big Bang)

Bài này viết về album tiếng Nhật. Đối với EP tiếng Hàn cùng tên của Big Bang, xem Alive (EP).…
Back to top button