Album đầu tay năm 2011

Up All Night
Wiki

Up All Night

Up All Night Album phòng thu của One Direction Phát hành 18 tháng 11, 2011 (2011-11-18)(Ireland)21 tháng 11, 2011 (2011-11-21)(Liên hiệp Anh) Thu âm…
Back to top button