Album K-pop

Rise (album của Taeyang)
Wiki

Rise (album của Taeyang)

Rise Album phòng thu của Taeyang Phát hành 3 tháng 6, 2014 (2014-06-03) (Kĩ thuật số)10 tháng 6, 2014 (2014-06-10) (CD) Thu âm 2011-2014…
Back to top button