Album năm 1965

Rubber Soul
Wiki

Rubber Soul

Rubber Soul Album phòng thu của The Beatles Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu âm 17 tháng 6 & 12…
Back to top button