Album năm 1966

Pet Sounds
Wiki

Pet Sounds

Pet Sounds Album phòng thu của The Beach Boys Phát hành 16 tháng 5 năm 1966 Thu âm 12 tháng 7 năm…
Revolver
Wiki

Revolver

Đối với các định nghĩa khác, xem Revolver (định hướng). Revolver Album phòng thu của The Beatles Phát hành 5 tháng…
Back to top button