Album năm 1984

Purple Rain (album)
Wiki

Purple Rain (album)

Album của Prince and the RevolutionBản mẫu:SHORTDESC:Album của Prince and the Revolution Purple Rain Album phòng thu / nhạc phim…
Yesterday Once More (album)
Wiki

Yesterday Once More (album)

Yesterday Once More: Greatest Hits 1969-1983 Album tổng hợp của The Carpenters Phát hành 8 tháng 10 năm 1984 Thu âm 1969-1983…
Back to top button