Album năm 2000

Kid A
Wiki

Kid A

Kid A Album phòng thu của Radiohead Phát hành 2 tháng 10 năm 2000 Thu âm Tháng 1 năm 1999 – tháng…
Oops!… I Did It Again
Wiki

Oops!… I Did It Again

Bài này viết về album phòng thu của Britney Spears. Đối với album tổng hợp năm 2012 của Spears, xem…
Back to top button