Album năm 2019

Map of the Soul: Persona
Wiki

Map of the Soul: Persona

Map of the Soul: Persona EP của BTS Phát hành 12 tháng 4, 2019 (2019-04-12) Phòng thu Big Hit (Seoul)The Village (Los Angeles)…
Hot Pink (album)
Wiki

Hot Pink (album)

Hot Pink Album phòng thu của Doja Cat Phát hành 7 tháng 11, 2019 (2019-11-07) Thể loại Pop R&B funk Thời lượng 39:48 Hãng đĩa…
Madame X (album)
Wiki

Madame X (album)

Madame X Tập tin:Madonna – Madame X standard.png Album phòng thu của Madonna Phát hành 14 tháng 6, 2019 (2019-06-14) Thu âm 2018–2019…
Obsession (album của EXO)
Wiki

Obsession (album của EXO)

Bài này viết về album phòng thu của EXO. Đối với bài hát cùng tên của cùng nghệ sĩ, xem…
Thank U, Next
Wiki

Thank U, Next

Thank U, Next Album phòng thu của Ariana Grande Thu âm Tháng 10 – 11, 2018 Hãng đĩa Republic Sản xuất Tommy Brown…
Hoàng (album)
Wiki

Hoàng (album)

Hoàng Album phòng thu của Hoàng Thùy Linh Phát hành 20 tháng 10, 2019 (2019-10-20) Thu âm 2019 Phòng thu NHP Studio Cuti’s Studio…
Back to top button