Album nhạc pop theo nghệ sĩ New Zealand

Melodrama (album của Lorde)
Wiki

Melodrama (album của Lorde)

Melodrama Album phòng thu của Lorde Phát hành 16 tháng 6, 2017 (2017-06-16) Thu âm tháng 6 năm 2015 – tháng 1 năm…
Back to top button