Album nhạc

Vua sư tử (nhạc phim)
Wiki

Vua sư tử (nhạc phim)

Bài này viết về phần âm nhạc của bộ phim. Đối với chính phim đó, xem Vua sư tử. The…
Album
Wiki

Album

Đối với các định nghĩa khác, xem Album (định hướng). Trong âm nhạc, album, album ghi âm hay album thu…
Back to top button