Album sản xuất bởi George Martin

Yellow Submarine
Wiki

Yellow Submarine

Yellow Submarine Album phòng thu của The Beatles và George Martin Phát hành 17 tháng 1 năm 1969 Thu âm 12 tháng…
Revolver
Wiki

Revolver

Đối với các định nghĩa khác, xem Revolver (định hướng). Revolver Album phòng thu của The Beatles Phát hành 5 tháng…
Abbey Road
Wiki

Abbey Road

Abbey Road Album phòng thu của The Beatles Phát hành 26 tháng 9 năm 1969 Thu âm 22 tháng 2 – 20…
Rubber Soul
Wiki

Rubber Soul

Rubber Soul Album phòng thu của The Beatles Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu âm 17 tháng 6 & 12…
Back to top button