Album sản xuất bởi Greg Wells

Camp Rock (nhạc phim)
Wiki

Camp Rock (nhạc phim)

Camp Rock Album nhạc phim của Dàn diễn viên Camp Rock Phát hành 24 tháng 6 năm 2008 Thu âm 2007-2008 Thể loại Pop,…
Teenage Dream
Wiki

Teenage Dream

Đối với album tái bản, xem Teenage Dream: The Complete Confection. Đối với bài hát cùng tên, xem Teenage Dream…
One of the Boys
Wiki

One of the Boys

One of the Boys Album phòng thu của Katy Perry Phát hành 17 tháng 6, 2008 (2008-06-17) Thu âm Tháng 9, 2007– Tháng…
Back to top button