Album sản xuất bởi Jeff Bhasker

Doo-Wops & Hooligans
Wiki

Doo-Wops & Hooligans

Doo-Wops & Hooligans AllMusic BBC Music (không thích) Canadian Online Explorer Entertainment Weekly (B+) The New York Times (ưa thích)…
Red (album của Taylor Swift)
Wiki

Red (album của Taylor Swift)

Red Swift trên phim trường Good Morning America trong tuần lễ phát hành Red vào tháng 10 năm 2012. Trong…
Madame X (album)
Wiki

Madame X (album)

Madame X Tập tin:Madonna – Madame X standard.png Album phòng thu của Madonna Phát hành 14 tháng 6, 2019 (2019-06-14) Thu âm 2018–2019…
Back to top button